XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX280 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 08:44:22
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ8UZK DMR XLX280 G / BM2222 27.06.2022 13:30 W
2 ItalyItaly I8HUZ DMR XLX280 G / BM2222 27.06.2022 12:17 W
3 ItalyItaly IZ8FMX DMR XLX280 G / BM2222 27.06.2022 11:58 W
4 ItalyItaly IU0PPT DMR XLX280 G / BM2222 27.06.2022 09:02 W
CALABRIA
W
XRF039-W
IZ8IZJ-C