XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX280 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 0 days 05:22:43
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly I8JPO DMR XLX280 G / BM2222 23.06.2024 09:48 W
2 ItalyItaly IZ8MMX DMR XLX280 G / BM2222 23.06.2024 09:31 W
3 ItalyItaly IU0PPT DMR XLX280 G / BM2222 23.06.2024 05:49 W
4 ItalyItaly IU0CML DMR XLX280 G / BM2222 23.06.2024 05:40 W
W
XRF039-W
iz8bri@hotmail.com